Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang chủ / Tiến trình / Biến Động Bờ Biển ( Vùng Bờ Biển Cửa Đại )

Biến Động Bờ Biển ( Vùng Bờ Biển Cửa Đại )

- Đoàn Văn Tình cập nhật lần cuối 23/05/2021 10:28

Nội Dụng

  • Tổng quan các nghiên cứu về bồi lắng cửa sông
  • Đặc điểm vùng nghiên cứu 
  • Thu thập và phân tích số liệu
  • Tính toán truyền sóng và vận chuyển bùn cát
  • Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến sự bồi lắng vùng bờ biển Cửa Đại
  • Thảo luận

 

Tổng quan

 

Tin tức
Dự án Cam Ranh 20/12/2017
Seminar KH SV 02/03/2016