Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang chủ / Tiến trình

Tiến trình

- admin cập nhật lần cuối 20/06/2016 01:49
Đây là nội dung cập nhật của các nghiên cứu khoa học được sinh viên thực hiện. Mục "Tiến trình" này có thể bao gồm phương pháp thực hiện, số liệu được sử dụng, kết qủa thu được hoặc kết qủa dự kiến của nghiên cứu.
Các chủ đề và nhóm nghiên cứu - admin — cập nhật lần cuối 15/03/2018 12:39
Những nghiên cứu đang được các nhóm sinh viên tích cực thực hiện và báo cáo định kì trên Seminar khoa học sinh viên của khoa.
Mô hình ADCIRC - admin — cập nhật lần cuối 16/11/2016 01:06
Phạm Lê Trường và Dương Văn Cương (55B2)
Mô hình sóng FUNWAVE - admin — cập nhật lần cuối 11/03/2020 23:40
Là mô hình sóng Boussinesq, FUNWAVE cho phép tính toán với độ chính xác hơn so với các mô hình sóng phổ thông thường.
Tính toán sóng cn (cnoidal wave) - admin — cập nhật lần cuối 16/11/2016 00:40
Đinh Thế Tâm, Lê Ngọc Mai, Tô Thị Huế (55B2)
Tìm hiểu sức kháng cắt của lớp cỏ qua thí nghiệm vật lý - admin — cập nhật lần cuối 11/03/2020 23:47
Nhóm SV Tô Thị Huế, Lê Thị Huyền Trang, Mai Duy Khánh, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Văn Quyết, Trần Ngọc Sơn. GV hướng dẫn: Lê Hải Trung
Đánh giá rủi ro thiệt hại do thiên tai - admin — cập nhật lần cuối 17/06/2016 05:25
Nhóm SV Nguyễn Văn Phi, Tạ Quốc Vương, Phạm Lê Trường ... GV hướng dẫn Lê Hải Trung
Hình ảnh PNG image Hình ảnh thử - admin — cập nhật lần cuối 15/06/2016 22:02
Hình ảnh thử tính năng upload từ máy tính.
Hình ảnh JPEG image a1.png - admin — cập nhật lần cuối 15/06/2016 20:55
Biến Động Bờ Biển ( Vùng Bờ Biển Cửa Đại ) - Đoàn Văn Tình — cập nhật lần cuối 23/05/2021 10:28
Tin tức
Dự án Cam Ranh 20/12/2017
Seminar KH SV 02/03/2016