Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu
Mục định hướng
 

Tài liệu

- admin cập nhật lần cuối 16/09/2018 21:39
Các báo cáo NCKH sinh viên trình bày tại khoa Kỹ thuật biển, ĐH Thủy lợi. Chủ yếu là các báo cáo năm 2015 đến nay, cùng với một số báo cáo năm trước đó. Những báo cáo chọn lọc được đưa vào Tuyển tập trong "Tủ sách học tập chuyên ngành kỹ thuật biển".
Tập tin Tổng hợp tóm tắt các báo cáo NCKHSV 2015 - admin — cập nhật lần cuối 19/01/2016 02:11
Gồm 13 tóm tắt báo cáo ngày 14/3/2015.
Tập tin Báo cáo "Tìm hiểu sự phân bố lưu lượng và dao động mực nước triều dọc theo cửa sông" - admin — cập nhật lần cuối 18/03/2015 23:35
Sinh viên thực hiện: Chu Văn Tùng, Đồng Thị Dung, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Đình Dũng
Tập tin C header Báo cáo "Nghiên cứu tác động do thu hẹp diện tích đầm nước ngọt tới sự ổn định của cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 00:00
Sinh viên: Phạm Dạ Điệp 52B1 GV hướng dẫn: PGS Trần Thanh Tùng
Tập tin ULAW (Sun) audio Báo cáo "Nghiên cứu sự biến động các thành phần thủy triều trạm Hòn Dáu có xét đến ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu" - admin — cập nhật lần cuối 18/03/2015 23:53
SV thực hiện: Nguyễn Thành Lâm 53B1 GV hướng dẫn: PGS Vũ Minh Cát
Tập tin ULAW (Sun) audio Báo cáo "Nghiên cứu phân tích thủy triều có xét đến ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu" - admin — cập nhật lần cuối 18/03/2015 23:59
SV Trương Thị Thu Hương 53B2, Nguyễn Văn Văn 53B1 GV hướng dẫn: PGS Vũ Minh Cát
Tập tin Octet Stream Trình chiếu "Phân tích đặc điểm lan truyền chất dinh dưỡng khu vực cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 00:14
SV thực hiện: Nguyễn Thùy Dương 52B1; GV hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thế Nguyên
Tập tin Báo cáo "Phân tích kết quả số liệu thực đo mực nước và lưu tốc tại trạm Trung Trang" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 02:55
SV thực hiện: Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Phương 53B1; GV hướng dẫn: PGS Trần Thanh Tùng, GV Nguyễn Quang Chiến
Tập tin C header Báo cáo "Nghiên cứu ứng dụng mô hình MEPBAY để phân tích lựa chọn tuyến công trình đập chắn sóng tại cửa biển Đề Gi - Bình Định" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 00:30
SV Đỗ Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt 53B2; GV PGS Trần Thanh Tùng
Tập tin C header Bảng tính "Mực nước - lưu lượng cửa sông theo công thức giải tích" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 02:16
SV Nguyễn Thị Thu Trang 54B2 Bảng tính Excel trong đó thực hiện tính toán η và Q theo công thức giải tích đề cập đến trong Tập bài giảng Mực nước - Dòng chảy
Tập tin C source code Bảng tính "Bề rộng cửa sông miền Bắc" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 05:04
SV Vũ Đình Dũng. Tính toán bề rộng cửa sông miền Bắc theo công thức kinh nghiệm của Savenije (2012). So sánh với kết quả đo trong Google Earth.
Tập tin Mã lệnh "Tính toán phân bố mực nước và lưu tốc cửa sông" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 02:15
SV Đồng Thị Dung, Chu Văn Tùng 54B2; mô hình toán 1 chiều cho cửa sông lăng trụ không có nhập lưu thượng nguồn. Lập trình bằng ngôn ngữ Julia.
Tập tin Bảng tính "Số liệu mực nước và lưu tốc trạm Trung Trang, 22-25/4/2014" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 02:57
SV Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Phương và tập thể lớp 53B1
Tập tin Báo cáo "Nghiên cứu tính toán sựu suy giảm bùn cát trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn sau khi xây dựng hồ chứa ở thượng nguồn" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 03:03
SV Mai Hoàn Thành, Thái Văn Bổng 54B1; GV hướng dẫn: PGS Trần Thanh Tùng
Tập tin PDF document Báo cáo "Áp dụng mô hình sóng phi thủy tĩnh để tính toán truyền sóng, thiết kế công trình" - admin — cập nhật lần cuối 27/11/2015 03:31
SV Trần Thị Tuyết, Nguyễn Trung Thu, Phạm Thị Hoài Phương 52B. GV Nguyễn Quang Chiến.
Tập tin Số liệu "Mô hình SWASH tính sóng cho vùng đảo Lý Sơn" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 04:19
SV Trần Thị Tuyết, trong báo cáo "Ứng dụng mô hình sóng phi thủy tĩnh"
Tập tin Số liệu "Mô hình SWASH tính sóng cho vùng bãi biển Diêm Điền" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 04:24
SV Phạm Thị Hoài Phương, trong báo cáo "Áp dụng mô hình phi thủy tĩnh ..."; Các file ODS là bảng tính của bộ phần mềm văn phòng nguồn mở LibreOffice.
Tập tin Số liệu "Mô hình SWASH tính sóng cho vịnh Đà Nẵng" - admin — cập nhật lần cuối 19/03/2015 04:29
SV Nguyễn Trung Thu 52B, trong báo cáo "Áp dụng mô hình phi thủy tĩnh (...)"; file ODS là bảng tính trong bộ phần mềm LibreOffice.
Tập tin Báo cáo "Tìm hiểu các quy luật của bão ở Việt Nam" - admin — cập nhật lần cuối 20/03/2015 01:21
SV Phạm Thị Thúy Hà, Bùi Thị Kim Khánh, Dương Thị Tuyết Trinh 53B; GV PGS Nghiêm Tiến Lam
Tập tin Trình chiếu "Tìm hiểu các quy luật của bão ở Việt Nam" - admin — cập nhật lần cuối 23/03/2015 12:30
SV Phạm Thị Thúy Hà, Bùi Thị Kim Khánh, Dương Thị Tuyết Trinh 53B
Tập tin Địa hình đảo Santa Rosa, Hoa Kỳ - admin — cập nhật lần cuối 02/04/2015 03:55
Địa hình cho bởi tọa độ X, Y, độ cao Z, hệ quy chiếu địa lý UTM, múi số 10.
Tập tin C header Báo cáo "Nghiên cứu sự lan truyền chất trong vịnh Cửa Lục – Quảng Ninh" - admin — cập nhật lần cuối 27/11/2015 03:30
SV Trịnh Thị Nhung, GV Nguyễn Thị Thế Nguyên. Sử dụng phần mềm EFDC để mô phỏng thủy động lực và truyền chất trong vịnh.
Tập tin C header Báo cáo "Nghiên cứu đề xuất phương án quản lý môi trường vịnh Cửa Lục - Quảng Ninh" - admin — cập nhật lần cuối 27/11/2015 03:32
SV Nguyễn Thị Tân, GV Nguyễn Thị Thế Nguyên. Một báo cáo về lĩnh vực quản lý tổng hợp vùng bờ.
Tập tin C header Báo cáo "Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tổng hợp vùng ven bờ tỉnh Nam Định" - admin — cập nhật lần cuối 28/10/2015 00:39
SV Nguyễn Thị Hồng (52B), GV Nguyễn Thị Thế Nguyên. Thực hiện phân vùng các hoạt động kinh tế xã hội, thể hiện áp lực, tài nguyên, môi trường với sự trợ giúp phần mềm Mapinfo; phân tích mâu thuẫn, các vấn đề tồn tại trong sử dụng, quản lí tài nguyên ven bờ, từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển vùng bờ Nam Định.
Các báo cáo NCKHSV năm 2013-2014 - admin — cập nhật lần cuối 23/10/2019 03:08
Hội nghị NCKHSV năm học 2013-2014 được tổ chức vào tháng 12/2013. Đây là lần cuối một hội nghị tổ chức vào mùa đông; từ năm 2015 hội nghị sẽ chuyển sang tổ chức vào khoảng tháng 3 (mùa xuân).
Tập tin Báo cáo "Mô hình hóa diễn biến cửa Nhật Lệ" - admin — cập nhật lần cuối 28/10/2015 00:58
SV Vũ Tuấn Anh. PGS Vũ Minh Cát, GV Nguyễn Quang Chiến. Thực hiện bằng mô hình XBeach.
Tập tin object code Báo cáo "Xây dựng chương trình tính toán, phân bố điều kiện sóng ngang bờ" - admin — cập nhật lần cuối 29/10/2015 02:34
Một phần mềm ứng dụng, SV thực hiện: Trịnh Công Dân 45B, GV hướng dẫn: PGS Thiều Quang Tuấn
Tập tin Báo cáo "So sánh giải pháp sử dụng kênh tiêu nước đỉnh đê và các phương pháp thiết kế truyền thống" - admin — cập nhật lần cuối 29/10/2015 02:37
SV Trịnh Công Dân (45B), GV PGS Thiều Quang Tuấn
Tập tin object code Báo cáo "Nghiên cứu xói lở vùng hạ lưu sông Thu Bồn và xây dựng bộ công cụ theo dõi xói lở" - admin — cập nhật lần cuối 02/11/2015 22:44
Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS; SV Đặng Thị Linh (52B), GV Nguyễn Hoàng Sơn (Khoa V)
Tập tin Troff document (with manpage macros) Báo cáo "Cơ sở khoa học về giảm sóng qua rừng ngập mặn và kiến nghị áp dụng tính toán sóng thiết kế qua rừng ngập mặn" - admin — cập nhật lần cuối 02/11/2015 23:23
SV Nguyễn Thị Hồng Giang (51B2), Phạm Tiến Lực (51B2), Cao Đức Hải (51B1)
Tập tin Báo cáo "Ứng dụng mô hình MIKE11 nghiên cứu chế độ thủy văn, thủy lực ngã ba sông Quảng Huế - lưu vực Vũ Gia - Thu Bồn" - admin — cập nhật lần cuối 02/12/2015 21:36
SV thực hiện: Vũ Minh Đức (47B), GV hướng dẫn: PGS Vũ Minh Cát, Nguyễn Quang Chiến
Tập tin Báo cáo "Nghiên cứu diễn biến đường bờ cửa Lạch Ghép bằng mô hình đường đơn" - admin — cập nhật lần cuối 19/01/2016 02:13
Sinh viên Nguyễn Văn Văn (53B1). GV hướng dẫn Nguyễn Quang Chiến.
Tập tin PDF document NCKH_TranThiDuyen_55B1PDFDuyenTranThi.pdf - admin — cập nhật lần cuối 13/01/2018 10:48
Tập tin PDF document Nghiên cứu yếu tố thuỷ động lực cửa Mỹ Á - admin — cập nhật lần cuối 13/01/2018 10:58
Tô Duy Hoàn
Tập tin PDF document Báo cáo "Đánh giá mức độ xói lở bở biển do sóng và nước biển dâng" - admin — cập nhật lần cuối 13/01/2018 11:02
Nguyễn Tất Duy, Bùi Công Nhật
Tập tin PDF document Báo cáo "Nghiên cứu giải pháp xây dựng cảng X, Quảng Ninh" - admin — cập nhật lần cuối 13/01/2018 11:08
Mai Duy Khánh
Tập tin PDF document Báo cáo "Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu phương án bảo vệ bờ biển Hải Hậu" - admin — cập nhật lần cuối 13/01/2018 11:10
Lưu Huy Hoàng 55B1
Tập tin PDF document Báo cáo "Nghiên cứu lan truyền nhiệt ở Vịnh Cửa Lục" - admin — cập nhật lần cuối 14/01/2018 09:55
Nguyễn Thị Ngọc Vân, Đào Thị Hoà, Nguyễn Thị Kiều Trang
Tập tin Lilypond music sheet Tìm hiểu sức kháng cắt của lớp cỏ qua thí nghiệm vật lý - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 13:50
Tập tin Pascal source code Tính toán sóng tràn theo EurotOp - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 13:53
Tập tin Nguyên nhân và cơ chế bồi cấp cửa Đề Gi - Bình Định (slide) - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 13:56
SV: Trần Thị Nguyệt, Vũ Cao Lâm. GV hướng dẫn: PGS Trần Thanh Tùng
Tập tin Nghiên cứu tính toán truyền sóng quanh đảo Lý Sơn bằng mô hình MIKE21 - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 14:05
SV: Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Minh Phú GV hướng dẫn: PGS Trần Thanh Tùng
Tập tin Tính toán xâm nhập mặn cho sông Hồng - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 14:31
SV: Đinh Văn Tuấn 54B GV: Nguyễn Quang Chiến
Tập tin Chế độ thuỷ động lực Bãi Gốc - Phú Yên - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 14:32
SV: Nguyễn Đình Mạnh 54B2 GV: Nguyễn Thị Phương Thảo
Tập tin Nước dâng do bão khu vực Hòn Ngư - Nghệ An - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 14:36
SV: Dương Thu Thuỷ 54B GV: PGS Nghiêm Tiến Lam
Tập tin Đánh giá mức độ xói lở bờ biển do sóng và nước biển dâng cho một số địa phương - admin — cập nhật lần cuối 05/07/2020 14:39
SV: Nguyễn Tất Duy, Bùi Công Nhật GV: Nguyễn Quang Chiến
Tin tức
Dự án Cam Ranh 20/12/2017
Seminar KH SV 02/03/2016