Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang chủ

Ngành học Kỹ thuật Biển

cập nhật lần cuối 14/03/2015 14:34
Giới thiệu thông tin và các tài liệu liên quan đến ngành học Kỹ thuật Biển tại Trường Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội, Việt Nam
Ý nghĩa - admin — cập nhật lần cuối 16/09/2018 21:41
Mục đích, ý nghĩa, cũng như cơ sở hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kỹ thuật Biển, trường Đại học Thủy lợi
Sự kiện - admin — cập nhật lần cuối 03/12/2015 04:38
Sự kiện
Hội nghị KH SV - admin — cập nhật lần cuối 16/09/2018 21:43
Là hoạt động hàng năm, hội nghị khoa học sinh viên luôn thu hút được nhiều bạn sinh viên tham gia. Khoa kỹ thuật biển với số lượng sinh viên không nhiều nhưng tỉ lệ báo cáo khoa học sinh viên luôn ở mức tương đối cao trong trường.
Tài liệu - admin — cập nhật lần cuối 16/09/2018 21:39
Các báo cáo NCKH sinh viên trình bày tại khoa Kỹ thuật biển, ĐH Thủy lợi. Chủ yếu là các báo cáo năm 2015 đến nay, cùng với một số báo cáo năm trước đó. Những báo cáo chọn lọc được đưa vào Tuyển tập trong "Tủ sách học tập chuyên ngành kỹ thuật biển".
Tủ sách - admin — cập nhật lần cuối 24/10/2018 23:12
Tập hợp những tài liệu dạng "sách": có chủ đề cụ thể, do một hoặc vài tác giả có trách nhiệm viết, hoặc biên soạn để thống nhất nội dung và hình thức (trong trường hợp tuyển tập các bài báo). Đa số phù hợp với trình độ chuyên môn cấp bậc đại học (tương đương những cuốn giáo trình - textbook), một số là sách chuyên khảo (monograph).
Seminar KH SV - admin — cập nhật lần cuối 23/10/2018 11:07
Một hoạt động có ý nghĩa đối với sinh viên khoa kĩ thuật Biển
Tiến trình - admin — cập nhật lần cuối 20/06/2016 01:49
Đây là nội dung cập nhật của các nghiên cứu khoa học được sinh viên thực hiện. Mục "Tiến trình" này có thể bao gồm phương pháp thực hiện, số liệu được sử dụng, kết qủa thu được hoặc kết qủa dự kiến của nghiên cứu.
Blog - admin — cập nhật lần cuối 24/05/2020 23:23
Bài viết của các cộng tác viên trang web về các vấn đề nghiên cứu và triển vọng phát triển của chuyên ngành kĩ thuật biển.
🇬🇧 ENGLISH - admin — cập nhật lần cuối 24/05/2020 23:22
Information in English
Tin tức
Dự án Cam Ranh 20/12/2017
Seminar KH SV 02/03/2016