Microsoft Word cơ bản
Môn: Tin học văn phòng
2b Soạn thảo văn bản cơ bản
Nội dung
Giới thiệu phần mềm soạn thảo Microsoft Word
Một số thao tác soạn thảo cơ bản
Thao tác trên khối văn bản
Định dạng văn bản, đoạn văn bản
Thiết lập Bullets và Numbering
Tạo và quản lý các Style
Tạo mục lục tự động
Thiết lập Tab
Tìm kiếm và thay thế văn bản
Hai bài thực hành
2
Nâng cao kĩ năng soạn thảo
Có lẽ bạn đã biết:
Kéo chuột để chọn (“bôi đen”) phần văn bản
Để chọn nhiều dòng (đoạn văn), đưa trỏ chuột ra ngoài lề (hình
mũi tên) và kéo chọn nhanh hơn.
Nhưng bạn có biết:
Kích đúp chuột chọn chữ, kích 3 lần chọn đoạn văn?
Dùng bàn phím cũng chọn bôi đen được, bằng cách giữ Shift
trong khi ấn các phím mũi tên, hoặc tổ hợp Shift+Home,
Shift+End.
3
Tạo danh sách hoa thị
Liệt kê một số ý ngắn. Mỗi ý một hoặc vài dòng.
Gõ riêng các ý này, sau đó chọn các dòng rồi ấn nút hoa thị.
Hoặc ấn hoa thị ngay từ đầu rồi gõ vào từng ý. Sang ý mới
bằng cách ấn Enter. Kết thúc danh sách, ấn 2 lần Enter.
Xoá dòng hoa thị thừa.
Chọn hình hoa thị
4
Bài thực hành 3
Tải về file coastalstudy.info/THVP/Bai3.docx
Cải thiện hình thức văn bản:
Đánh dấu hoa thị cho 3 nguyên nhân
Phần số liệu diễn đạt bằng câu chữ lặp đi lặp lại. Hãy thay bằng cách
đặt cột (Tab).
Yêu cầu văn bản có font chữ Times New Roman 13, căn lề hai bên,
đầu dòng thụt 0,75 cm. Khoảng cách giữa các dòng là 1,15. Khoảng
cách với đoạn trên là 6 pt. Riêng Heading 1 có cỡ chữ 16, Heading 2
là 14 (đậm nghiêng)
Hãy thực hiện bằng cách chỉnh style
Xuất một file template (khi đã có mẫu chuẩn)
Bonus: xuất dạng HTML và xem trên trình duyệt web
5
Thao tác thực hành
Luyện tập gõ chữ: chép đoạn văn được GV chiếu trên màn.
Thao tác chuyển các câu vănđoạn văn trong văn bản.
Hoàn tác: ấn Ctrl+Z (click mũi tên vòng về) nếu thấy sai
Ấn 1 lần Enter để sang đoạn mới
Tạo chữ in nghiêng cho các đại lượng toán học, vật lý: Chọn
nhiều chỗ bằng cách Ctrl+bôi đen, rồi cuối cùng mới Ctrl+I
Tạo chữ đậm cho một số thuật ngữ bằng cách tương tự
6