Bài giảng môn Tin học văn phòng

Dùng cho trình độ Đại học khối các trường Khoa học Kỹ thuật

Có gì mới trong bài giảng này?

Microsoft Word

📒 Kiến thức cơ bản về máy tính, Windows, web

📒 Giới thiệu văn bản, bố cục, và trình bày Word

💻 Thực hành phân đoạn, đề mục văn bản

📒 Chèn đối tượng vào văn bản Word

💻 Thực hành gõ đoạn văn bản, kí hiệu, biểu thức toán, phân cột

📒 Bảng, hình vẽ, phụ đề

💻 Thực hành bảng, hình vẽ

📒 Thêm tham chiếu, trích dẫn vào văn bản

💻 Thực hành bố cục trích dẫn, tham chiếu, phụ lục.

Trộn thư (Mail Merge)

🕑 Bài kiểm tra số 1 (file nén)

Microsoft Excel

💻 Bảng tính thực hành

📒 Thao tác cơ bản, kiểu dữ liệu, công thức

Thực hành công thức trên bảng số liệu

📊 Số liệu mẫu (thời tiết Úc)

Tổng hợp số liệu bằng PivotTable

📊 Số liệu mẫu (cửa hàng xe)

Vẽ biểu đồ: biểu đồ đường, biểu đồ cột

🕑 Bài kiểm tra số 2

Microsoft PowerPoint

📒 Bài giảng dựa trên nội dung GV Trương Xuân Nam

💻 Bài thực hành

Một phần kĩ năng quan trọng gắn với PowerPoint, đó là kĩ năng thuyết trình. SV cần tham khảo tài liệu và tự rèn luyện để buổi thuyết trình đạt hiệu quả cao nhất.

🕑 Bài kiểm tra số 3

Những đặc điểm mới của bài giảng này